Dịch Vụ Khai Hải Quan

DỊCH VỤ HẢI QUAN – THÔNG QUAN HÀNG HÓA

Chúng tôi xin hướng dẫn khái quát các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan, xử lý của Hệ thống VNACCS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, đến khi được cấp phép thông quan hàng hóa

Mời cả nhà cùng xem 1 video hài cũng có 1 chút liên quan.

DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN CHUYÊN NGHIỆP

Cung cấp Dịch vụ hải quan chuyên nghiệp cho tất cả các loại hình:
– Xuất / Nhập kinh doanh
– Xuất / Nhập phi mậu dịch
– Tạm nhập tái xuất / Tạm xuất tái nhập
– Nhập / Xuất gia công
– Nhập / xuất SXXK
– Nhập đầu tư nộp thuế
– Nhập đầu tư tạo tài sản cố định
– Nhập triển lãm / hành lý
– Xuất nhập vào khu chế xuất / Doanh nghiệp chế xuất
– Hàng nhập ủy thác phục vụ An Ninh, QP…

Với hệ thống các Văn phòng đại diện và chi nhánh phân bố tại các khu vực biên giới và Cảng biển, chúng tôi có thể đem lại Dịch vụ hải quan một cách :
– Nhanh Chóng
– Thuận Tiện
– Chính Xác
– Chuyên Nghiệp
Đồng thời có Trách nhiệm đối với hoạt động dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, đảm bảo phục vụ khách hàng hiệu quả và đáp ứng được các nhu cầu khắt khe nhất, đáp ứng được các loại hình hàng hóa phức tạp nhất.

Trả lời