Hàng bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng chuyển sang tái xuất

Nội Dung Tóm Tắt Bài Viết

Thủ tục hải quan đối với hàng bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng chuyển sang tái xuất

 I.Trình tự thực hiện:

– Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Khi làm thủ tục tái xuất, doanh nghiệp phải nộp các chứng từ sau:
– Văn bản đề nghị xin tái xuất.
– Tờ khai hải quan: 02 bản chính.
– 01 bản sao và xuất trình bản chính tờ khai hàng tạm nhập.
Tùy trường hợp cụ thể dưới đây, doanh nghiệp phải bổ sung thêm các chứng từ sau:
– Giấy phép của Bộ Thương mại (nếu khi nhập khẩu có giấy phép của Bộ Thương mại).
– Trường hợp hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật: Giấy phép xuất khẩu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền: 01 bản (là bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc bản sao khi xuất khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu).
– Đối với hàng xuất khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng gia công; Bản định mức sử dụng nguyên liệu của mã hàng: 01 bản chính (chỉ phải nộp một lần đầu khi xuất khẩu mã hàng đó).
– Đối với cơ quan hành chính Nhà nước:
Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng làm thủ tục tái xuất.

II.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Thành phần hồ sơ, bao gồm:
– Văn bản đề nghị xin tái xuất.
– Tờ khai hải quan: 02 bản chính.
– 01 bản sao và xuất trình bản chính tờ khai hàng tạm nhập.
Tùy trường hợp cụ thể dưới đây, doanh nghiệp phải bổ sung thêm các chứng từ sau:
– Giấy phép của Bộ Thương mại (nếu khi nhập khẩu có giấy phép của Bộ Thương mại).
– Trường hợp hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật: Giấy phép xuất khẩu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền: 01 bản (là bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc bản sao khi xuất khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu).
– Đối với hàng xuất khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng gia công; Bản định mức sử dụng nguyên liệu của mã hàng: 01 bản chính (chỉ phải nộp một lần đầu khi xuất khẩu mã hàng đó)
– Số lượng hồ sơ, bao gồm: 01 bộ gốc.
Thủ tục hải quan tại cửa khẩu
Thủ tục hải quan tại cửa khẩu

III.Thời hạn giải quyết: 

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cá nhân
+ Tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đơn vị quản lý cửa hàng miễn thuế và Chi cục Hải quan
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị quản lý cửa hàng miễn thuế và Chi cục Hải quan
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
– Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp nhận
– Lệ phí: Không
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Tờ khai hải quan theo Quyết định 1257/QĐ-TCHQ
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
– Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Hải quan
+ Nghị định của Chính phủ 154/2005/NĐ-CP
+ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
+ Quyết định số 77/2004/QĐ-BTCngày 28/9/2004

Liên hệ đặt dịch vụ và tư vấn với chúng tôi

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu kiện, thư tín trong nước và quốc tế của chúng tôi. Thông tin của Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong trường hợp Quý khách gửi thông tin nhưng không nhận được phản hồi do hệ thống trục trặc hoặc có sự cố ngoài mong muốn. Xin vui lòng liên hệ với số hotline và các văn phòng chuyển phát trên toàn quốc của chúng tôi.

Trả lời