Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định bồi thường hàng hóa của công ty Sài Gòn Bay

1. Việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh. Không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc các nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ chuyển phát không bảo đảm chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận.

2. Bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi toàn bộ thì được bồi thường theo quy định đối với từng loại dịch vụ. Mức bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp quy định không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường của từng loại dịch vụ theo quy định tại Điều 25 Nghị định 47/2011.

3. Không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau đây:
a) Dịch vụ phát hàng nhanh không có chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi;
b) Người sử dụng dịch vụ không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ.


1. Quy định trách nhiệm bồi thường của công ty khi có tổn thất phát sinh

Trường hợp hàng hóa gửi ( thư, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa.v.v..) bị mất hoặc hư hại hoàn toàn
1.1 Đối với trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm của công ty:
– Đối với bưu gửi chuyển phát trong nước mà khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm thì công ty Sài Gòn Bay sẽ bồi thường 4 lần cước vận chuyển (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng.
– Đối với bưu gửi quốc tế: công ty Sài Gòn Bay sẽ bồi thường 09SDR/kg (đươc tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 30SDR/ bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng
1.2 Đối với trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm của công ty
– Đối với bưu gửi chuyển phát trong nước và quốc tế mà khách hàng có sử dụng dịch vụ gói bảo hiểm của công ty cho lô hàng hóa của mình thì khách hàng sẽ được bồi thường 100% giá trị cho phần nội dung bưu giử vị thiệt hại và miễn cước chuyển phát bưu gửi bị thiệt hại.

Trường hợp hàng hóa gửi bị hư hại hoặc mất một phần
– Mức bồi thường được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức thiệt hại được tính theo giá thị trường đối với vật phẩm, hàng hóa cùng loại tại địa điểm và thời điểm mà bưu gửi/vật gửi đó được chấp nhận, nhưng không vượt quá mức bồi thường tối đa trong trường hợp bưu gửi/vật gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn.
– Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày gửi đối với bưu phẩm trong nước và 01 tháng đối với bưu phẩm quốc tế, người gửi có quyền khiếu nại thông tin liên quan đến tài liệu, hàng hóa của mình hoặc 01 tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi. Quá thời hạn trên, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

2. Trường hợp được miễn trách nhiệm bồi thường khi:
– Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của người sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi đó.
– Bên người sử dụng dịch vụ không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi.
– Hàng hóa bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến gì khi nhận bưu gửi và hàng hóa.
– Hàng hóa, bưu gửi bị tịch thu tiêu thủy hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật.
– Bên người sử dụng dịch vụ không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, tranh chấp quy định tại điều 38 và điều 39 của luật bưu chính.
– Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi hàng tại công ty.
– Khiếu nại quá thời gian quy định.
– Hàng hóa khách hàng tự đóng gói không đúng quy chuẩn, không đảm bảo tính an toàn cho hàng hóa.

Khuyến Nghị : Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên mua bảo hiểm hàng hóa cho các trường hợp hàng có giá trị lớn, hàng dễ vỡ, hàng phải di chuyển nhiều chặng và chuyển phát xa khu vực bưu cục. Để biết thêm thông tin các dịch vụ bảo hiểm, giao hàng chuyển phát nhanh của Sài Gòn Bay, khách hàng có thể gọi đến số Hotline 024.66.58.55.33 hoặc liên hệ trực tiếp 093.702.7786 & 093.887.1786 để được nhân viên tư vấn một cách nhanh chóng và chính xác.