Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của Sài Gòn Bay Express, chính sách đền bù và bồi thường sẽ được công ty thực hiện trong từng trường hợp cụ thể. Bên cạnh việc có thể tự tính giá cước chuyển phát nhanh, các chính sách bồi thường đều được chúng tôi công bố rõ trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa để khách hàng nắm bắt. Nếu tình huống phát sinh ngoài thỏa thuận, chúng tôi sẽ cùng khách hàng tiến hành thỏa thuận ổn thỏa đến khi thống nhất để tiến hành các bước tiếp theo.

Vậy căn cứ theo chính sách và từng trường hợp cụ thể. Sài Gòn Bay xin gửi tới quý khách các hướng dẫn cụ thể như sau:
1. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại
– Việc giải quyết khiếu nại phải được thực hiện trên nguyên tắc đúng thời hạn, đúng pháp luật và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ.
– Khuyến khích các bên giải quyết khiếu nại thông qua hình thức thỏa thuận, thương lượng.

2. Hình thức khiếu nại
– Người sử dụng dịch vụ có thể khiếu nại trực tiếp tại công ty Sài Gòn Bay hoặc gián tiếp qua điện thoại, khiếu nại bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử với Sài Gòn Bay với các nội dung liên quan đến dịch vụ đã được Sài Gòn Bay cung cấp.
– Trường hợp có khiếu nại, bên người khiếu nại phải cung cấp được các giấy tờ, chứng từ, hình ảnh liên quan và chịu trách nhiệm với nội dung của mình.

3. Điều kiện để khiếu nại được giải quyết
– Người khiếu nại phải là người đang sử dụng dịch vụ của công ty Sài Gòn Bay.
– Có bằng chứng, bill nhận hàng của công ty Sài Gòn Bay

4. Thời gian khiếu nại
– Trong vòng hai (02) ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố.
– Trong vòng hai (02) ngày, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy chuyển, hư hỏng về giá cước và nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

5. Thời gian giải quyết khiếu nại
– Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là hai (02) tháng kể từ ngày chúng tôi nhận được khiếu nại bằng văn bản.
– Đối với trường hợp khiếu nại về hư hỏng, thất lạc, suy chuyển, giá cước và các nội dung có liên quan đến bưu gửi thời hạn giải quyết khiếu nại là hai (02) tuần

6. Tiếp nhận khiếu nại
– Số điện thoại Hotline tiếp nhận khiếu nại trực tiếp :
Hotline 01: 093.702.7786
Hotline 02: 093.887.1786

– Khi nhận được khiếu nại của người sử dụng dịch vụ, Công ty Sài Gòn Bay sẽ cấp phiếu tiếp nhận khiếu nại.
– Phiếu tiếp nhận khiếu nại có thể được thực hiện dưới hình thức văn bản hoặc thư điện tử và phải thể hiện rõ nội dung khiếu nại của người khiếu nại, yêu cầu giải quyết khiếu nại.
– Khi nhận được khiếu nại của người sử dụng dịch vụ, Sài Gòn Bay có trách nhiệm xác nhận lại thông tin qua điện thoại, văn bản hoặc bằng thư điện tử.
– Trường hợp không tiếp nhận khiếu nại, chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nội dung văn bản sẽ nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận khiếu nại.
(Áp dụng cho các hình thức thông báo từ chối khiếu nại khác : Điện thoại, thư điện tử trong vòng 02 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận khiếu nại).

7. Kết quả giải quyết khiếu nại
– Bên Sài Gòn Bay sẽ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử về kết quả giải quyết khiếu nại.
– Trong trường hợp khiếu nại được giải quyết ngay khi người sử dụng dịch vụ trực tiếp đến khiếu nại và đạt được thỏa thuận của hai bên, Sài Gòn Bay không cần phải cấp phiếu tiếp nhận khiếu nại, nhưng sẽ phải lập biên bản kết quả giải quyết và lưu vào hồ sơ lưu trữ.

Để biết thêm thông tin các dịch vụ giao hàng chuyển phát nhanh của Sài Gòn Bay, khách hàng có thể gọi đến số Hotline 04.66.58.55.33 hoặc liên hệ trực tiếp 093.702.7786 & 093.887.1786 để được nhân viên tư vấn một cách nhanh chóng và chính xác.