Chính sách bảo hành

  1. Trong trường hợp mất hàng, nếu Quý khách không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa của Sài Gon Bay thì Chúng tôi sẽ chỉ bồi thường cho Quý khách theo giá trị invoid.
  2. Trong trường hợp mất hàng trong quá trình vận chuyển, nếu Quý khách sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa của Sài Gòn Bay (=3% giá trị hàng hóa Quý khách kê khai), Chúng tôi sẽ bồi thường 100% giá trị kiện hàng Quý khách đã kê khai.
  3. Chính sách bảo hành đối với từng sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ sẽ do Nhà sản xuất/Đơn vị phân phối quy định. Sài Gòn Bay sẽ hỗ trợ khách hàng liên hệ với Nhà sản xuất/Đơn vị phân phối để giải quyết bảo hành.