Đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức đặt gia công tại nước ngoài

Nội Dung Tóm Tắt Bài Viết

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức đặt gia công tại nước ngoài

 I.Trình tự thực hiện:

Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức đặt gia công ở nước ngoài thực hiện như đối với nhận gia công cho nước ngoài tại mục I, Phụ lục I Quyết định 52/2007/QĐ-BTC

1. Đối với cá nhân, tổ chức:

Khai định mức gia công ( Mẫu số 1, phụ lục XI)
a. Tạo thông tin khai HQ điện tử.
b. Gửi thông tin khai điện tử đến cơ quan HQ
c. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan HQ ;
d. Nộp các hồ sơ khi cơ quan HQ có yêu cầu.

2. Đối với cơ quan Hải quan: 

Kiểm tra, tiếp nhận đăng ký định mức gia công :
a. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử HQ tự động kiểm tra, tiếp nhận đăng ký và cấp số tham chiếu cho định mức gia công.
b. trường hợp hệ thống yêu cầu việc nộp/ xuất trình hồ sơ thì công chức HQ trực tiếp kiểm tra hồ sơ theo yêu cầu của hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký, cấp số tham chiếu định mức gia công thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử HQ.
c. Trường hợp hệ thống yêu cầu việc nộp/ xuất trình hồ sơ và mẫu sản phẩm thì công chức HQ trực tiếp kiểm tra hồ sơ và mẫu sản phẩm theo yêu cầu của hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký, cấp số tham chiếu định mức gia công thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử HQ.

3. Điều chỉnh định mức gia công :

3.1 Khai điều chỉnh định mức :
a. tạo thông tin khai HQ điện tử ;
b. gửi thông tin khai HQ điện tử đến cơ quan HQ ;
c. tiếp nhận thông tin phản hồi từ cơ quan HQ.
3.2 Kiểm tra, tiếp nhận điều chỉnh định mức gia công thực hiện tương tự như phần 2 nêu trên.

II. Cách thức thực hiện:

Gửi, nhận thông tin hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được nối mạng qua C-VAN
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
1) Thành phần hồ sơ :
– Ngoài các chứng từ thuộc bộ hồ sơ HQ, có thêm các chứng từ khi có yêu cầu của cơ quan HQ như sau :
a. Bảng định mức gia công in có chữ ký và đóng dấu của người khai HQ ;
b. bản giải trình cụ thể, chi tiết về cơ sở, phương pháp tính định mức của mã hàng kèm theo tài liệu thiết kế kỹ thuật của sản phẩm ;
c. Mẫu sản phẩm (nếu yêu cầu nộp mẫu).
2) Số lương : 01 bộ

III.Thời hạn giải quyết: 

+ Không có quy định cụ thể.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân,Tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan điện tử
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức đặt gia công tại nước ngoài.
– Lệ phí (nếu có): không

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Mẫu số 1, Phụ lục XI, Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử;
+ Mẫu số 3, Phụ lục XI, Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử ;
+ Mẫu số 4, Phụ lục XI, Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử;
+ Mẫu số 5, Phụ lục XI, Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử ;
+ Mẫu số 6, Phụ lục XI, Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử;
+ Mẫu số 7, Phụ lục XI, Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử;
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001;
– Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001;
– Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
– Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điển tử trong lĩnh vực tài chính;
– Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử;
– Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử.

Liên hệ đặt dịch vụ và tư vấn với chúng tôi

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu kiện, thư tín trong nước và quốc tế của chúng tôi. Thông tin của Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong trường hợp Quý khách gửi thông tin nhưng không nhận được phản hồi do hệ thống trục trặc hoặc có sự cố ngoài mong muốn. Xin vui lòng liên hệ với số hotline và các văn phòng chuyển phát trên toàn quốc của chúng tôi.

Trả lời