Dịch vụ thông quan hàng hóa

Dịch vụ thông quan hàng hóa nhanh gọn tiết kiệm tối đa chi phí cũng như thời gian của bạn.Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn báo giá miễn phí.

Hướng dẫn khái quát các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan, xử lý của Hệ thống VNACCS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, đến khi được cấp phép thông quan hàng hóa.

THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Quy trình chi tiết
IDA – Khai thông tin nhập khẩu
IDB – Gọi thông tin khai nhập khẩu
IDC – Đăng ký tờ khai nhập khẩu
IDD – Gọi thông tin đã khai báo nhập khẩu chính thức
IDA01 – Sửa đổi thông tin khai báo nhập khẩu
IDE – Khai báo sửa đổi tờ khai nhập khẩu
IID – Tham chiếu tờ khai nhập khẩu

THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
Quy trình chi tiết
EDA – Khai thông tin xuất khẩu
EDB – Gọi thông tin khai xuất khẩu
EDC – Đăng ký tờ khai xuất khẩu
EDD – Gọi thông tin đã khai báo xuất khẩu chính thức
EDA01 – Sửa đổi thông tin khai báo xuất khẩu
EDE – Khai báo sửa đổi tờ khai xuất khẩu
IEX – Tham chiếu tờ khai xuất khẩu

CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHUNG
Khai báo hóa đơn điện tử
IVA – Đăng ký hóa đơn điện tử
IVA01 – Gọi thông tin hóa đơn/phiếu đóng gói để sửa đổi
IIV – Tham chiếu thông tin hóa đơn/packing list

Khai bổ sung sau thông quan
AMA – Khai thông tin sửa đổi bổ sung
AMB – Gọi lại thông tin khai bổ sung để sửa đổi
AMC – Đăng ký tờ khai bổ sung
IAD – Tham chiếu tờ khai bổ sung

Đăng ký danh mục miễn thuế
TEA – Khai danh mục miễn thuế
TEB – Gọi lại danh mục miễn thuế đã khai để sửa đổi
ITE – Tham chiếu danh mục miễn thuế

Hàng hóa tạm nhập – tái xuất
TIA – Khai bổ sung thông tin quản lý tạm nhập – tái xuất
TIB – Gọi ra để sửa đổi thông tin tạm nhập – tái xuất
ITI – Tham chiếu các thông tin về tờ khai tạm nhập – tái xuất

Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
HYS – Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
HYE – Thay đổi khai báo đính kèm tài liệu điện tử

Để biết thêm thông tin các dịch vụ giao hàng chuyển phát nhanh của Sài Gòn Bay, khách hàng có thể gọi đến số Hotline 024.66.58.55.33 hoặc liên hệ trực tiếp 093.702.7786 & 093.887.1786 để được nhân viên tư vấn một cách nhanh chóng và chính xác.

Trả lời