Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Nội Dung Tóm Tắt Bài Viết

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

– Trình tự thực hiện:

– Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Đăng ký tờ khai;
+ Nộp Phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu (theo mẫu 20-PĐK/2009 ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan);
+ Chuyển Phiếu đăng ký, Biên bản bàn giao cùng tờ khai hải quan chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hoặc Chi cục Hải quan quản lý CFS/kho ngoại quan (dưới đây gọi chung là Hải quan cửa khẩu xuất/kho) để làm thủ tục tiếp theo.
– Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

1. Công việc của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu:

Tiếp nhận Phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu (theo mẫu 20-PĐK/2009 ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) do doanh nghiệp nộp. Ký tên, đóng dấu công chức, ghi ngày/ tháng/ năm tiếp nhận vào cuối phiếu và lưu cùng hồ sơ lô hàng;

Lập Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu: 02 bản;

Theo dõi, cập nhật thông tin, lưu trữ và phản hồi từ Hải quan cửa khẩu xuất/kho;

Phối hợp với Hải quan cửa khẩu xuất/kho để truy tìm lô hàng trong trường hợp quá thời gian qui định mà không đến cửa khẩu xuất/kho;

 Xử lý vi phạm liên quan đến lô hàng xuất khẩu;

Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vào Bảng thống kê biên bản bàn giao do Hải quan cửa khẩu xuất/kho fax đến với hồ sơ các lô hàng do Chi cục đã làm thủ tục chuyển cửa khẩu nêu tại điểm 1.1 và điểm 1.2 trên. Nếu phát hiện có sai lệch thì phối hợp với Hải quan cửa khẩu xuất/kho để xác minh, làm rõ.

+ Trường hợp lô hàng xuất khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hoá thì thực hiện thêm:

Niêm phong lô hàng xuất khẩu đã kiểm tra thực tế;

Thu lệ phí hải quan theo qui định;

Niêm phong hồ sơ hải quan gồm: 01 tờ khai hàng hoá xuất khẩu (bản lưu người khai hải quan), giao hàng hoá và hồ sơ hải quan đã niêm phong cho người khai hải quan vận chuyển đến cửa khẩu xuất/kho.

Thủ tục hải quan
Thủ tục hải quan


2Công việc của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất/kho:

Tiếp nhận hồ sơ chuyển cửa khẩu, đối chiếu Biên bản bàn giao với hồ sơ hải quan;

Kiểm tra tình trạng niêm phong hàng hoá; nếu phát hiện niêm phong hàng hoá không còn nguyên vẹn thì lập biên bản vi phạm và thông báo cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết để phối hợp và có biện pháp xử lý kịp thời;

Ký xác nhận Biên bản bàn giao và lưu; lập Bảng thống kê biên bản bàn giao và fax cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu;

Giám sát hàng hoá cho đến khi hàng hoá thực xuất khẩu theo qui định;

Cập nhật vào sổ hoặc nhập máy theo dõi hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai hải quan;

+ Hợp đồng mua bán, gia công;

+ Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu;

+ Phiếu lấy mẫu…

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: theo thời hạn đối với hàng xuất nhập khẩu thương mại.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan.

– Lệ phí nếu có: 20.000đồng

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai xuất khẩu,

+ Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

+ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Liên hệ đặt dịch vụ và tư vấn với chúng tôi

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu kiện, thư tín trong nước và quốc tế của chúng tôi. Thông tin của Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong trường hợp Quý khách gửi thông tin nhưng không nhận được phản hồi do hệ thống trục trặc hoặc có sự cố ngoài mong muốn. Xin vui lòng liên hệ với số hotline và các văn phòng chuyển phát trên toàn quốc của chúng tôi.

Trả lời