Xin trì hoãn xác định trị giá tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu

Nội Dung Tóm Tắt Bài Viết

Xin trì hoãn xác định trị giá tính thuế

– Trình tự thực hiện:

– Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Tại thời điểm đăng ký tờ khai Hải quan, Người khai Hải quan có văn bản đề nghị trì hoãn các định trị giá tính thuế vì chưa đủ thông tin xác định trị giá; Cam kết nộp khoản bản đảm cho toàn bộ số thuế của lô hàng nhập khẩu do cơ quan Hải quan xác định.
+ Nộp khoản bảo đảm.
+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa, Người khai Hải quan phải khai báo bổ sung các thông tin cần thiết để xác định trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu, tự tính lại số thuế phải nộp.
– Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
+ Xác định trị giá tính thuế để tính khoản bảo đảm;
+ Thông báo cho Người khai Hải quan bằng văn bản khoản bảo đảm phải nộp;
+ Tiếp nhận khai báo của Người khai Hải quan;
+ Kiểm tra trị giá khai báo.

– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Công văn đề nghị được trì hoãn xác định trị giá tính thuế và đề nghị được nộp khoản bảo đảm.
+ Các chứng từ có liên quan đến thông tin khai báo bổ sung (khi khai báo bổ sung thông tin xác định trị giá tính thuế).
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết:

– 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai Hải quan.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Hải quan
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hải quan
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi kết quả kiểm tra thuế trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu.
– Lệ phí (nếu có): Không
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
+ Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Liên hệ đặt dịch vụ và tư vấn với chúng tôi

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu kiện, thư tín trong nước và quốc tế của chúng tôi. Thông tin của Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong trường hợp Quý khách gửi thông tin nhưng không nhận được phản hồi do hệ thống trục trặc hoặc có sự cố ngoài mong muốn. Xin vui lòng liên hệ với số hotline và các văn phòng chuyển phát trên toàn quốc của chúng tôi.

 

Trả lời